Vilka billampor är ett självklart måste till bilen?

posted in: Uncategorized | 0

Det finns billampor som är ganska självklara, men andra är kanske inte lika tydliga. I den här artikeln får du veta innebörden och syftet med varje ljus på svenska bilar. Lär dig mer om de olika typerna: dimljus, strålkastare och bakljus. Men även backljus även kallad backlampa.

Som du säkert vet måste alla bilar i Sverige ha vissa typer av belysning. Dessa inkluderar dimljus, blinkers, strålkastare, bakljus och backljus. Var och en av dem har ett olika syfte och betydelse.

Dimljus

Det är en billampa som används just i dimma och dimmiga förhållanden. De monteras vanligtvis lågt på fordonets framsida, strax under strålkastarna.

billampor - dimljus

Dimljusen bör vara inställda så att de tänds automatiskt när sikten är mindre än 100 meter. Detta hjälper dig att se bättre utan att blända andra förare eller fotgängare med dina helljus.

Dimljus och halvljus på samtidigt – Olagligt!

Det många inte vet om är att när man har dimljusen i gång får man inte samtidigt ha i gång halvljuset – Dimljuset ersätter halvljuset då mötande fordon annars blir bländad – Det är även böter om man kör med båda billamporna på.

Det finns ett dimljus till på bilen och det är den röda starka billampan baktill på bilen. Den är till för bakomvarande fordon, så att de ska kunna se dig tydligt vid kraftig dimma eller regn. Dimbakljuset är också bländande och ska släckas så fort du upplever att bakomvarande trafikant sett dig.

Är det lag på att ha dimljus i Sverige?

Det är ingen lag på att ha dimljus i Sverige – Men om man har monterade dimljus, då måste de fungera. De ska också peka nedåt för att inte vara bländande.

Billampor – Helljus & Halvljus

Helljus

Används för att lysa upp vägen framför dig på natten eller vid dålig sikt. Helljusen får ha max 60w. De är vanligtvis monterade på fordonets framsida, precis ovanför dimljusen. Helljuset ger dig en ljusbild på ungefär 250m framåt. Man använder bara helljuset vid skymning och mörkerkörning och när inga andra fordon är framför eller bredvid under körning, för att inte riskera att blända motkommande fordons förare.

Halvljus

Om du kör med billampor på under dagtid, så måste du använda halvljuset. Halvljuset får max ha 55w och ska ge en låg, bred ljusbild på cirka 120 meter. Halvljuset är mer till för att tidigare hinna bli sedd av andra fordon och trafikanter.

Billampor – Blinkers

billampor - blinkers

När behöver man använda blinkers?

  1. När du svänger – Då ska du alltid använda dina blinkers. Det talar om för förarna runt omkring dig vad du gör och förhindrar olyckor.
  2. När du ska köra om ett fordon – Ligger du bakom en bil på tex. motorvägen, blinkar du åt vänster, ökar farten, kör om med god marginal, blinkar höger och kör in i det högra körfältet igen.
  3. När du behöver vända ditt fordon på vägen.
  4. När du startar från en vägkant.
  5. När du svänger i en vägkorsning.

När behöver man inte använda blinkers?

Man har alltid plikt att visa tydligt för alla vad man har för avsikt av färdriktning på sitt fordon då det rullar.

Billampor och bakljus – Vilka regler gäller?

Bakljus

Är till för att visa andra trafikanter var ditt fordon befinner sig, både bakifrån och från sidan. Alla fordon måste ha två röda bakljus, ett i varje ände. Dessa ska vara synliga på ett avstånd av 500 meter.

På nyare bilar går inte bakljusen i gång förrän det skymmer, detta är till mångas förtret lagligt.

Om du har en släpvagn eller husvagn måste du också ha två extra röda stoppljus på baksidan av släpvagnen eller husvagnen.

Backljus (även kallad backlampa)

billampor - backljus

Backljuset är den billampa som sitter baktill på fordonet och sätts på automatiskt då du lägger in backväxeln. Det är alltid ett vitt ljus. Det är vanligt idag att man byter ut till en starkare lampa på sitt backljus. Det ger ett vitare ljus och ökar ljusbilden då du ska backa. – Det både höjer säkerheten och förenklar när du backar ditt fordon vid mörka miljöer.

Varselljus

Om varselljus som hör till bilens original används under körning dagtid, behöver inte lyktor på sidan eller baktill vara tända

Parkeringsljus

När du parkerar bilen bör du använda parkeringsljusen. Parkeringsljusen är vanligtvis två små vita lampor som tänds när du tänder strålkastarna. De används för att visa andra förare att din bil är parkerad och att de inte ska köra in i den.

Läs mer spännande innehåll här på Länsbladet!

Vill du läsa mer om bilar och annat kul? Kolla in på abbilverkstan.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *