Städbranschen – Innovativa tekniker förbättrar resultat!

posted in: Utveckling | 0

Städbranschen har hittat det – Med en nulägesanalys får du en snabb indikation på hur företaget ligger till samt vad som behöver göras. Komplettera med en konkurrensanalys och plötsligt har du flertalet olika förslag på hur andra gör och kan nu planera för att slå konkurrenterna på fingrarna.

De anställdas kunskap väger tungt inom städbranschen

Ta även fram all kunskap inom företaget och lägg fram det på bordet. Det finns ofta flertalet anställda som har mer kunskap än vad som från början var avsett till sin arbetsförteckning. Som dessutom mer än gärna bistår med lite förändring i sina arbetsuppgifter.

I en tid då de flesta företag letar efter sätt att spara pengar och göra mer med mindre, är det viktigt att finna nya sätt att öka produktiviteten. Ett av de bästa sätten är genom innovation inom din bransch.

I den här artikeln tar vi upp enkla men snabba lösningar som kan ligga till grund för den senare och mer tyngre långsiktiga planen. Med innovativa tekniker blir det möjligt att skapa bättre resultat på kortare tid.

Städbranschen behöver både en kortsiktig och långsiktig plan

Med en lätt överskådlig och kortsiktig plan kan man på relativt enkelt vis komma över den “puckel” många företag ibland står inför. Som har innebär att företaget ofrivilligt saktat ned hastigheten. Vilket kan bero på många olika anledningar. Pandemin kan vara en sådan till exempel.

Med innovativa lösningar kan ett företag lyckas vända och förbättra sitt resultat utan att offra kvalitet. Det kan till och med komma fler positiva effekter än man först anade. – Man måste bara våga prova!

städbranschen - fönstertvätt stora fönster

Innovationens olika steg

Gör förändring möjlig genom att:

  1. Samla in all kunskap från samtliga anställda
  2. Ta fram en lista över alla aktiviteter som går för och emot din målsättning.
  3. Analysera samtliga aktiviteter.
  4. Se om du kan ersätta någon aktivitet med ett smartare sätt att göra samma sak.
  5. Kombinera aktiviteter för att skapa en ny aktivitet eller arbetsuppgift, om det behövs .
  6. Välj ut de aktiviteter som ger bäst resultat.
  7. Ta kontinuerliga steg för att upptäcka nya möjligheter och ersättningar.
  8. Se till att alla rutiner går att mäta för att se var energiläckorna är samt vad som går bra och man kan satsa mer på!

Förändring i framtiden

Ett företag behöver alltid ha både kortsiktiga och långsiktiga mål. De garanterar ett bättre och jämnare flöde, både vad det gäller kunder som arbeten och intäkter.

Större investeringar lägges just nu till den långsiktiga planen.

För framtiden och den långsiktiga plan- och strategin behöver man i stället se över de större investeringarna. Kanske behöver man anställa mer personal, kanske tillkommer nya arbetsuppgifter där ny utbildning behöver uppdateras, nya maskiner – tex. rengöringsmaskiner för större utrymmen?

– Fördelen med nya och större maskiner är att de tex har fler funktioner som är både mer miljövänliga och även mer tystgående än de äldre maskinerna. De är kostnadseffektiva och gör speciellt stor nytta för svåra uppgifter som vaxning och boning av stora golvytor.

De nyaste städmaskinerna inom städbranschen tillåter dem att sänka energiförbrukningen, minska ljudnivån i deras arbetsmiljö och förbättra sina städresultat.

Olika innovationer kan påverka processen positivt

Det finns många olika innovationer inom detta område som kan bidra till att påskynda processerna, göra dem effektivare och till och med spara pengar för företagen i det långa loppet.

Det är många i städbranschen som fått tänka om i och med de förändrade tider som råder. Dels pandemitider, dels nya förutsättningar ut miljösynpunkt som städbranschen ska ta hänsyn till.

Bland annat att fler jobbar hemifrån och behöver bra processer för att kunna städa sitt hemkontor. Även detta gör https://ishine.se/

Våren är en bra årstid att städa, rensa och göra sig av med massa onödigt – Läs mer här!

Läs mer här på bloggen och utveckling och spännande nyheter! https://lansbladet.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *